Website translation into 96 languages

Wednesday 21 December 2022

Міжнародний Клуб Успішних Жінок WORLD WOMAN CLUB провів 104 проекти за 2022 рік, більшість в підтримку України

Міжнародний Клуб Успішних Жінок WORLD WOMAN CLUB провів у 2022 році сотні благодійний, гуманітарних, інформаційних, просвітницьких проектів, щоб захистити Україну, її людей та справедливість у світі. 

Жінки КУЖ з України, Британії, Казахстану, Литви, Латвії, Вірменії,  Азербайджану, Грузії, Молдови, Польщі, Чехії, Германії, Франції, США, Австрії об'єдналися ще 17 років тому, щоб розвивати свої бізнеси і глобальні можливості для жінок. Але 2022 рік скорегував напрямок зусиль жінок світу задля перемоги України!


Міжнародний Клуб Успішних Жінок WORLD WOMAN CLUB ® (КУЖ) – це єдина у світі глобальна жіноча організація, яка щодня об'єднує жіночі еліти різних країн.

Члени КУЖ - соціально значущі жінки-лідери, які розвивають свої сім'ї, сімейні бізнеси, соціальні проекти, а також піклуються про створення успішного сьогодення та майбутнього своєї країни!

Директори КУЖ – соціально-відповідальні лідери, які створюють місцеві спільноти за ліцензією КУЖ ®.The International Club of Successful Women WORLD WOMAN CLUB ® (WWC ICSW) is the world's only women's organization to unite women elites from different countries on a daily basis.
Club's members are socially significant women leaders who develop their families, businesses, social projects, and also care about creating a successful present and future of their country!
Club's Directors are socially responsible leaders who create local branches of WORLD WOMAN CLUB ®.

Международный Клуб Успешных Женщин WORLD WOMAN CLUB ® (КУЖ) – это единственная в мире глобальная женская организация, ежедневно объединяющая женские элиты различных стран.
Члены КУЖ - социально значимые женщины-лидеры, развивающие свои семьи, семейные бизнесы, социальные проекты, а также заботящиеся о создании успешного настоящего и будущего своей страны!
Директоры КУЖ - социально-ответственные лидеры, создающие местные сообщества по лицензии КУЖ ®.

Join us! 
Присоединяйтесь!