Website translation into 96 languages

Saturday 11 February 2023

Новий ЄС: який він буде з Україною

НОВИЙ ЄС. Світовий порядок утворився після Другої світової війни з метою встановлення цінності пацифізму та захисту миру. Але цей порядок був багаторазово розтоптаний росією аж до війни 2022 року. Новий світовий порядок формується на наших очах і Україна в ньому – центр змін.

Нинішній ЄС і нинішній НАТО можуть істотно змінитися внаслідок війни у центрі Європи – війни Росії проти. У Європі загалом керують ці дві організації ЄС та НАТО. Але кожна з них зміниться до невпізнання через вступ України.

ВІЙСЬКОВА АРХІТЕКТУРА ЄВРОПИ: 73 роки НАТО
Заснований: 4 квітня 1949 року.

Мета НАТО: захист Європи від радянського впливу, а також забезпечення стримування будь-якої форми агресії щодо території будь-якої держави-члена.

ГЕОПОЛІТИЧНА АРХІТЕКТУРА ЄВРОПИ: 66 років ЄС
Заснований: з 1957 року.

Мета ЄС: економічне процвітання регіону та захист у світовій конкуренції.

Перші 6 країн у створенні ЄС були Бельгія, ФРН, Італія, Люксембург, Нідерланди, Франція. Нові країни, приєднуючись до договорів, обмежували свій суверенітет за представництво в інститутах союзу, які у спільних інтересах.

Для поглиблення економічної інтеграції ті ж шість держав у 1957 році заснували:
Ø Європейське економічне співтовариство (ЄЕС, Спільний ринок),
Ø EEC - European Economic Community,
Ø Європейське співтовариство з атомної енергії (Євратом, Euratom – European Atomic Energy Community).

Процес розвитку та перетворення цих європейських спільнот на сучасний ЄС відбувався шляхом передачі дедалі більшої кількості функцій управління на наднаціональний рівень та збільшення кількості учасників інтеграції. Для вступу до Європейського Союзу країна-кандидат має відповідати Копенгагенським критеріям:

· щоб у державі дотримувалися демократичні принципи, принципи свободи та поваги до прав людини, а також принцип правової держави;

· Повинна бути присутня конкурентоспроможна ринкова економіка,

· повинні визнаватись загальні правила та стандарти ЄС, включаючи відданість цілям політичного, економічного та валютного союзу.

Європейська архітектура ЄС та НАТО:

Грузія, Україна та Молдова підписали угоду про асоціацію у 2014 році. 2022 року на тлі російського вторгнення спочатку Україна (28 лютого), а потім Грузія та Молдова (3 березня) подали заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою.

Ряд європейських держав, які вважали за краще не приєднуватися до союзу або перебувають у процесі інтеграції з ним, частково беруть участь у союзній економіці і дотримуються деяких директив: Ісландія (з 1994), Ліхтенштейн (з 1995), Норвегія (з 1994), Швейцарія ) входять у загальний ринок (з винятками) через Європейську економічну зону.

УПРАВЛІННЯ ЄС
ЄС — освіта, що поєднує ознаки міжнародної організації та держави, проте юридично він не є ні тим, ні іншим.

Будучи суб'єктом міжнародного публічного права, ЄС має повноваження на участь у міжнародних відносинах та укладення міжнародних договорів. Сформовано спільну зовнішню політику та безпекову політику, яка передбачає проведення узгодженої зовнішньої та оборонної політики. ЄС виробляє спільну політику у сфері торгівлі, сільського господарства, рибальства та регіонального розвитку.

По всьому світу засновані постійні дипломатичні місії ЄС, діють представництва в Організації Об'єднаних Націй, СОТ, G7 та G20. Делегації ЄС очолюються послами ЄС.

Інститути ЄС включають:
· Європейська рада,
· Європейську комісію (уряд),
· Рада Європейського союзу (офіційна назва - Рада, Рада міністрів),
· Суд Європейського союзу,
· Європейську лічильну палату,
· Європейський центральний банк,
· Європейський парламент обирається кожні п'ять років громадянами ЄС.

Європейська комісія (уряд)
За допомогою стандартизованої системи законів, що діють у всіх країнах союзу, було створено спільний ринок, що гарантує вільне пересування (рух) людей, товарів, капіталу та послуг, включаючи скасування паспортного контролю в межах Шенгену.

20% СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
З 450 мільйонами жителів ЄС його частка у світовому ВВП становить близько 23 % ($21,6 трлн) за паритетом купівельної спроможності і близько 19 % ($16,1 трлн) — за номінальним значенням.


ВСТУП УКРАЇНИ В ЄС
Збагатить чи послабить входження України до ЄС – багато хто ставить собі таке питання. Відповідь однозначна: серйозно посилить. Можливо цього:
Україна багата країна – і ресурсами, і розвиненими освіченими людьми.
За оцінкою ООН, Україна посідає 1 місце у Європі за кількістю людей із вищою освітою серед населення.
УКРАЇНА ПРОКОРМУЄ 600 млн. осіб на рік! Це більше, ніж уся ЄВРОПА!
Україна – житниця усієї Європи!
Україна має значення: це перша площею країна Європи з населенням понад 45 мільйонів осіб, що більше, ніж у Польщі чи Бельгії, Нідерландах, Греції, Австрії, Норвегії, Румунії, Фінляндії тощо.
Україна є важливою сільськогосподарською країною:
1-е місце у світі за площею чорноземів на одиницю площі;
3-е місце у світі за валовою площею чорноземів (25% світового обсягу);
1-е місце у Європі за площею орних земель;
1-е місце у світі з експорту соняшнику та соняшникової олії;
2-е місце у світі з виробництва ячменю та 4-е місце з експорту ячменю;
3-й за величиною виробник та 4-й за величиною експортер кукурудзи у світі;
4-й за величиною виробник картоплі у світі;
5-й за величиною виробник жита у світі;
5 місце у світі з виробництва бджіл (75 000 тонн);
8 місце у світі з експорту пшениці;
9 місце у світі з виробництва курячих яєць;
16 місце у світі з експорту сиру.

Україна може задовольнити потреби в продуктах харчування 600 мільйонів чоловік!!
Україна – багата на ресурси країна та промисловий центр Європи!
Україна може задовольнити потреби ресурсів практично всієї Європи!

УКРАЇНА БАГАТА РЕСУРСАМИ!

Україна займає:
1-е місце в Європі за доведеними запасами уранових руд;
2-е місце в Європі та 10-е місце у світі за запасами титанової руди;
2-е місце у світі за розвіданими запасами марганцевих руд (2,3 млрд т, або 12% світових запасів);
2-е місце у світі за запасами залізняку (30 млрд тонн);
2-е місце у Європі за запасами ртутної руди;
3-е місце в Європі (13-е місце у світі) із запасів сланцевого газу (22 трлн куб. м)
4 місце у світі за загальною вартістю природних ресурсів;
7 місце у світі за запасами вугілля (33,9 млрд т).

Україна є важливою промислово розвиненою країною:

1 місце у Європі з виробництва аміаку;
2-а за величиною в Європі та четверта у світі газопровідна система;
70% виробників інертних газів на світовому ринку;
3-е місце у Європі та 8-е місце у світі за встановленою потужністю атомних електростанцій;
3-е місце у Європі та 11-е місце у світі за протяжністю залізничної мережі (21 700 км);
3-е місце у світі (після США та Франції) з виробництва локаторів та локаційного обладнання;
3-й за величиною експортер заліза у світі;
4 місце у світі з експорту турбін для АЕС;
4-й у світі виробник ракетних установок;
4 місце у світі з експорту глини;
4 місце у світі з експорту титану;
8 місце у світі з експорту руд та концентратів;
9 місце у світі з експорту продукції ВПК;
10-те місце у світі з виробництва сталі (32,4 млн. тонн).

Це вторгнення Росії в Україну матиме ВЕЛИЧЕЗНУ справу, і воно матиме наслідки в усьому світі. Для тих, хто питає: «Чому Україна?»

Україна має значення! Саме тому її незалежність важлива для решти світу!

І саме тому доведеться перебудуватись і ЄС та НАТО, щоб утримати мир у всьому світі та добробут.

Новый ЕС: каким он был и каким будет после победы Украины...

НОВЫЙ ЕС

Мировой порядок образовался после Второй Мировой войны с целью установления ценности пацифизма и защиты мира. Но этот порядок был многократно растоптан россией вплоть до войны 2022. Новый мировой порядок формируется на наших глазах и Украина в нем - центр перемен.

Нынешний ЕС и нынешний НАТО могут существенно измениться в результате войны в центре Европы – войны рф против. В Европе в целом управляют эти две организации ЕС и НАТО. Но каждая из них изменится до неузнаваемости из-за вступления Украины.

ВОЕННАЯ АРХИТЕКТУРА ЕВРОПЫ: 73 года НАТО

Основан: 4 апреля 1949 года.

Цель НАТО: защита Европы от советского влияния, а также обеспечение сдерживания любой формы агрессии в отношении территории любого государства — члена НАТО.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА ЕВРОПЫ: 66 лет ЕС
Основан: с 1957 года.

Цель ЕС: экономическое процветание региона и защита в мировой конкуренции.

Первые 6 стран в создании ЕС были — Бельгия, ФРГ, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция. Новые страны, присоединяясь к договорам, ограничивали свой суверенитет в обмен на представительство в институтах союза, действующих в общих интересах.

Для углубления экономической интеграции те же шесть государств в 1957 году учредили:
Ø Европейское экономическое сообщество (ЕЭС, Общий рынок),
Ø EEC — European Economic Community,
Ø Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом, Euratom — European Atomic Energy Community).

Процесс развития и превращения этих европейских сообществ в современный ЕС происходил путём передачи всё большего числа функций управления на наднациональный уровень и увеличения числа участников интеграции. Для вступления в Европейский союз страна-кандидат должна соответствовать Копенгагенским критериям:

· чтобы в государстве соблюдались демократические принципы, принципы свободы и уважения прав человека, а также принцип правового государства;

· должна присутствовать конкурентоспособная рыночная экономика,

· должны признаваться общие правила и стандарты ЕС, включая приверженность целям политического, экономического и валютного союза.

Европейская архитектура ЕС и НАТО:


Грузия, Украина и Молдавия подписали соглашение об ассоциации в 2014 году. В 2022 году на фоне российского вторжения сначала Украина (28 февраля), а затем Грузия и Молдавия (3 марта) подали заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре.

Ряд европейских государств, которые предпочли не присоединяться к союзу или находятся в процессе интеграции с ним, частично участвуют в союзной экономике и следуют некоторым директивам: Исландия (с 1994), Лихтенштейн (с 1995), Норвегия (с 1994), Швейцария (с 2002) входят в общий рынок (с исключениями) через Европейскую экономическую зону.

УПРАВЛЕНИЕ ЕС
ЕС — образование, сочетающее признаки международной организации и государства, однако юридически он не является ни тем, ни другим.

Будучи субъектом международного публичного права, ЕС имеет полномочия на участие в международных отношениях и заключение международных договоров. Сформирована общая внешняя политика и политика безопасности, предусматривающая проведение согласованной внешней и оборонной политики. ЕС вырабатывает общую политику в области торговли, сельского хозяйства, рыболовства и регионального развития.

По всему миру учреждены постоянные дипломатические миссии ЕС, действуют представительства в Организации Объединённых Наций, ВТО, G7 и G20. Делегации ЕС возглавляются послами ЕС.

Институты ЕС включают в себя:
· Европейский совет,
· Европейскую комиссию (правительство),
· Совет Европейского союза (официальное название — Совет, Совет министров),
· Суд Европейского союза,
· Европейскую счётную палату,
· Европейский центральный банк,
· Европейский парламент, избирается каждые пять лет гражданами ЕС.

Европейская комиссия (правительство)
С помощью стандартизированной системы законов, действующих во всех странах союза, был создан общий рынок, гарантирующий свободное передвижение (движение) людей, товаров, капитала и услуг, включая отмену паспортного контроля в пределах Шенгена.

20% МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
С 450 миллионами жителей ЕС, его доля в мировом ВВП составляет около 23 % ($21,6 трлн) по паритету покупательной способности и около 19 % ($16,1 трлн) — по номинальному значению.

ВСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ В ЕС
Обогатит или ослабит вхождение Украины в ЕС – многие задают себе такой вопрос. Ответ однозначен: серьезно усилит. Воможно этого:
 • Украина богатая страна – и ресурсами, и развитыми образованными людьми. 
 • По оценке ООН, Украина занимает 1 место в Европе по количеству людей с высшим образованием среди населения.
 • УКРАИНА ПРОКОРМИТ 600 млн. чел в год! Это больше, чем вся ЕВРОПА!
 • Украина – житница всей Европы!
 • Украина имеет значение: это первая по площади страна Европы с населением более 45 миллионов человек, что больше, чем в Польше или Бельгии, Нидерландах, Греции, Австрии, Норвегии, Румынии, Финляндии и т. д.
Украина является важной сельскохозяйственной страной:
1-е место в мире по площади черноземов на единицу площади;
3-е место в мире по валовой площади черноземов (25% мирового объема);
1-е место в Европе по площади пахотных земель;
1-е место в мире по экспорту подсолнечника и подсолнечного масла;
2-е место в мире по производству ячменя и 4-е место по экспорту ячменя;
3-й по величине производитель и 4-й по величине экспортер кукурузы в мире;
4-й по величине производитель картофеля в мире;
5-й по величине производитель ржи в мире;
5 место в мире по производству пчел (75 000 тонн);
8 место в мире по экспорту пшеницы;
9 место в мире по производству куриных яиц;
16 место в мире по экспорту сыра.

Украина может удовлетворить потребности в продуктах питания 600 миллионов человек!!!!
Украина – богатая ресурсами страна и промышленный центр Европы!
Украина может удовлетворить потребности в ресурсах практически всей Европы!

УКРАИНА БОГАТА РЕСУРСАМИ!

Украина занимает:
1-е место в Европе по доказанным извлекаемым запасам урановых руд;
2-е место в Европе и 10-е место в мире по запасам титановой руды;
2-е место в мире по разведанным запасам марганцевых руд (2,3 млрд т, или 12% мировых запасов);
2-е место в мире по запасам железной руды (30 млрд тонн);
2-е место в Европе по запасам ртутной руды;
3-е место в Европе (13-е место в мире) по запасам сланцевого газа (22 трлн куб. м)
4 место в мире по общей стоимости природных ресурсов;
7 место в мире по запасам угля (33,9 млрд т).

Украина является важной промышленно развитой страной:

1 место в Европе по производству аммиака;
2-я по величине в Европе и четвертая в мире газопроводная система;
70% производителей инертных газов на мировом рынке;
3-е место в Европе и 8-е место в мире по установленной мощности атомных электростанций;
3-е место в Европе и 11-е место в мире по протяженности железнодорожной сети (21 700 км);
3-е место в мире (после США и Франции) по производству локаторов и локационного оборудования;
3-й по величине экспортер железа в мире;
4 место в мире по экспорту турбин для АЭС;
4-й в мире производитель ракетных установок;
4 место в мире по экспорту глины;
4 место в мире по экспорту титана;
8 место в мире по экспорту руд и концентратов;
9 место в мире по экспорту продукции ВПК;
10-е место в мире по производству стали (32,4 млн тонн).

Это вторжение рф в Украину будет иметь ОГРОМНОЕ дело, и оно будет иметь последствия во всем мире. Для тех, кто спрашивает: «Почему Украина?»

Украина имеет значение! Именно поэтому ее независимость важна для остального мира!

И именно поэтому придется перестроится и ЕС и НАТО, чтобы удержать мир во всем мире и благосостояние.

Friday 10 February 2023

Ольга Азарова: "У 2023 році робимо акцент розвиток БІЗНЕС-ОСВІТИ для дітей як головний фактор ІНТЕЛЕКТУ НАЦІЙ, бо саме це підійме рівень життя людей і відновить світ якісно".

Вже на початку 2023 року та у 2022 році пройшли гучні відкриття нових філій Міжнародної освітньої мережі MINIBOSS & BIGBOSS BUSINESS SCHOOLS у Празі/Чехія, Варшаві/Польщя, Івано-Франківську/Києві/Чернівцях/Одесі/Україна, Бішкеку/Киргизстан, Ташкенті/Узбекістан, Атирау/Казахстан, Ашхабаді/Туркменістан, Анталії/Туреччина, Тбілісі/Грузія, Каунасі та Вільнюсі/Литва, Дюссельдорфі та Баден-Бадені/Німеччина, Ніцці/Франція, Алмати/Казахстан, Кишиневі/Молдова. І все це завдяки двом видатним підприємцям сучасності - Ользі та Андрію Азаровим, які поширили свої ініціативи глобально і створили єдину у світі мережу бізнес-шкіл для дітей та підлітків, щоб формувати нове потужне покоління креативних новаторів-підприємців, які здатні створювати нові підприємства, новий ВВП, нові робічі місця, нові джерела податків і бути центром позитивних перетворень в своїх країнах.

У найближчі тижні відкриття нових філій відбудеться у Брісбені на Голден Коаст у Австралії та Йоханесбурзі у ПАР...

У багатьох філіях відкрито одразу 4 школи вихідного дня для дітей, підлітків і навіть для молоді:

 • MiniBoss Business School
 • BigBoss Business School
 • Royal British School
 • Leonardo Art School

Що робить франшизи Міжнародної освітньої мережі MINIBOSS & BIGBOSS BUSINESS SCHOOLS такими популярними?

Чому навіть в умовах криз і пандемій дані франшизи активно продаються за ціною від 25 000 до 250 000 євро? Що такого цінного в цьому освітньому продукті?

На всі ці питання журналістам 100% NEWS відповідала відома бізнес-вумен, що входить до ТОП-500 найвпливовіших жінок світу за версією американського журналу FORTUNE-500 Most Powerful Women і до ТОП-100 бізнес-вумен Європи за версією журналу World WOMAN, засновниця Міжнародної освітньої мережі MINIBOSS & BIGBOSS BUSINESS SCHOOLS, засновниця ще 12 популярних освітніх франшиз для дітей та дорослих, Винахідниця та Доктор наук, співзасновниця Світового Чемпіотану зі стартапінгу STARTUP WORLD CUP CHAMPIONSHIP - Ольга Азарова

Бургерноміка: Індекс Біг Мака показує три тренди

Індекс Біг-Мака — неофіційний спосіб визначення паритету покупців (ППС). 

Індекс бігмака, заснований на теорії паритету купівельної здатності, за яким валютний курс повинен вирівнювати вартість корзин товарів у різних країнах (тобто відношення обмінних валютних курсів), тільки замість корзин береться один стандартний бутерброд, що випускається компанією McDonald’s повсюдно.

Saturday 4 February 2023

"Росія зникне з лиця Землі, коли зійде Українське сонце! Згадаєте мої слова'' - Джохар Дудаєв, 1-й Президент Вільної Чечні 1991-1996

Джохар Мусаевич Дудаєв (15 лютого 1944, Ялхорой, Чечено-Інгушська АРСР) — 21 квітня 1996, Гехи) - чеченський державний і політичний діяч, лідер руху 1990-х років за незалежність Чечні від Росії, перший президент Чеченської Республіки Ічкерія (1991-1996). Генераліссимус ЧРІ (1996). У СРСР - генерал-майор авіації.

За національністю чеченець. Молодша, тринадцята дитина Муси та Рабіат Дудаєвих, у нього було три брати і три сестри рідних і чотири брати та дві сестри однокровних (діти його батька від попереднього шлюбу). Батько був ветеринаром.


Точна дата народження невідома: під час депортації загубилися всі документи, а через велику кількість дітей батьки не запам'ятали точні дати народження всіх дітей. (Алла Дудаєва у своїй книзі «Мільйон перший: Джохар Дудаєв» пише, що рік народження Джохара міг бути 1943, а не 1944). Джохар належав до тайпу Ялхору. Його мати Рабіат була вихідцем із тайпу Нашхой, із Хайбаха. Через вісім днів після його народження сім'я Дудаєвих була депортована в Павлодарську область Казахської РСР під час масової депортації чеченців та інгушів у лютому 1944 року.

''Згадаєте мої слова: Росія зникне з лиця Землі, коли зійде українське сонце!'' – Джохар Дудаєв.Коли Джохару було шість років, помер Муса, що вплинуло на його особистість: його брати і сестри вчилися погано, часто пропускали школу, в той час як Джохар вчився добре і навіть був обраний старостою класу.

Через якийсь час Дудаєвих разом з іншими депортованими кавказцями перевезли до Шимкента, де Джохар провчився до шостого класу, після чого в 1957 році сім'я повернулася на батьківщину і оселилася в Грозному. 1959 року закінчив середню школу № 45, потім почав працювати електриком у СМУ-5, одночасно навчався у 10-му класі вечірньої школи № 55, яку закінчив через рік. У 1960 році вступив на фізико-математичний факультет Північно-Осетинського педагогічного інституту, але після першого курсу потай від матері поїхав до Тамбова, де, прослухавши річний курс лекцій з профільної підготовки, вступив до Тамбовського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені М. М. Раскової. (1962-1966 роки). По прибутті Джохару довелося збрехати, що він осетин (бо чеченів влада остерігалася, що вони пам'ятають депортації), проте, одержуючи диплом з відзнакою, він наполягав у тому, щоб у особисте справу вписали його справжнє походження - чечен.

Слабость ООН как институции: анализ бюджетов и планов 2023

По данным ООН, 100 миллионов человек во всем мире спасаются бегством от войны, стихийных бедствий, бедности в 2022 году. Эти проблемы требуют постоянного внимания, а финансирование структур и организаций зависит от каждого члена ООН.

Есть ли решения и чего не хватает ООН для радикального разрешения конфликтов?

Если рассматривать каждую проблему в отдельности, то можно увидеть взаимосвязь и повторения процессов, которые напрямую зависят от устройства системы мировой безопасности и политических режимов в странах, претендующих на гегемонию и примеряющих на себя роли "мировых жандармов" или "мировых хулиганов". 

События в Украине в 2022 году показали абсолютную беспомощность ООН в быстром реагировании на беспрецедентные нарушения Устава ООН не просто рядовыми членами, но и членом Совета Безопасности ООН.

На 2022-2023 финансовый год Организация Объединенных Наций утвердила Бюджет операций по поддержанию мира ООН в размере 6,4 миллиарда долларов США.

Новый бюджет операций ООН по поддержанию мира установлен в размере 6,45 млрд долларов США на период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года и охватывает десять миссий, одну операцию поддержки, три базы материально-технического снабжения и вспомогательный счет, который финансирует персонал штаб-квартиры, который их поддерживает (см. Таблицу 1). 

Миротворческая деятельность ООН помогает странам пройти сложный путь от конфликта к миру. У ООН есть уникальные сильные стороны, в том числе легитимность, разделение бремени и способность развертывать войска и полицию со всего мира, интегрируя их с гражданскими миротворцами для выполнения ряда мандатов, установленных Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН. 

Таблица 1 

Текущие операции ООН  

Многопрофильные миссии «большой четверки» — MINUSMA, UNMISS, MINUSCA, and MONUSCO — продолжают потреблять большую часть годового бюджета операций по поддержанию мира, на их долю приходится почти 70 процентов выделенных в этом году 6,45 млрд. долларов США.

Как видите, ООН не собирается в 2022 или в 2023 году финансировать создание системы противодействия главному мировому конфликту - войне РФ против Украины.

В этом кроется самая большая ошибка, которую мы с вами, дорогие читатели и попытаемся разобрать. 

Дудаев против ООН

Данное послание президента ЧРИ Джохара Дудаева было отправлено в штаб-квартиру ООН 13 июля 1995 года по факсу спутникового телефона из Чечни. Письмо было адресовано тогдашнему генсеку ООН Бутросу Гали.

Кавказ-Центр представляет данный архивный документ, который впервые был обнародован в журнале «Чеченский феномен» в конце 90-х годов и больше нигде не публиковался.

Оценки и обвинения, которые Джохар Дудаев выдвинул в этом послании в адрес генсека ООН смело можно повторить и сегодня в адрес этой организации и её генеральных секретарей в прошлом и в настоящем. С тех пор не изменилось ровным счетом ничего.

Британія за останні 300 років зарекомендувала себе як економічна столиця ЄвропиБританія зарекомендувала себе як економічна столиця Європи.
Наприклад, в одному Лондоні сконцентровано найбільшу кількість компаній на квадратний метр з усього континенту.

Великобританія надає велику кількість можливостей як для самих англійців, так і іноземців, які тут хочуть розпочати свій бізнес. Багато підприємців бачать можливість реалізувати свої бізнес-ідеї, адже Лондон є яскравим прикладом глобальної економіки та одним із головних дверей, відчинених для мультинаціональних компаній з усього світу.

Ви думаєте про те, щоб відкрити свою компанію у Великій Британії? Насамперед необхідно мати уявлення про різні типи організації бізнесу у цій країні. У цій статті ми коротко представимо найпоширеніші типи організації бізнесу у Великій Британії та спробуємо їх порівняти.

Індивідуальний підприємець (Self-Employed)


Індивідуальний підприємець розвиває свій бізнес як фізична особа без створення юридичної особи. Він несе необмежену відповідальність за всі зобов'язання, включаючи фінансові. Його відповідальність як фізичної особи неможливо відокремити від її відповідальності як підприємця, який розвиває свій бізнес, тому він відповідатиме за борги, пов'язані з його професійною діяльністю, всім своїм майном (професійним та особистим).

Партнерство з обмеженою відповідальністю (LLP)

Партнерство являє собою тип юридичної особи, утворений двома або більше людьми, які називаються партнерами, які мають намір вести бізнес разом. Партнери можуть бути як фізичними, і юридичними особами (компаніями). Цей тип організації воліють представники малого бізнесу та професійних організацій, наприклад, адвокати та податкові консультанти, що працюють у невеликих групах. LLP є самостійною юридичною особою і відповідальність партнерів обмежена розмірами їх вкладів.

Перевага партнерства: якщо партнери-засновники не є резидентами Великобританії та компанія не здійснює діяльність на її території, цей тип організації не є суб'єктом оподаткування та звільнений від сплати корпоративного податку (Corporate Tax). Партнери сплачують податки із доходу партнерства за місцем проживання. У зв'язку з цим, якщо партнер не є резидентом Великобританії, він сплачує податки не цієї країни, а тієї, де він проживає.

Акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю

Це найпоширеніший тип організації бізнесу. Підприємства з цим типом організації мають статус окремої юридичної особи. Власників компанії називають акціонерами. Ще однією особливістю, і, мабуть, найголовнішою, є те, що відповідальність її членів або акціонерів завжди обмежена кількістю акцій, що належать їм, або гарантією.

Існує три основні типи компанії з обмеженою відповідальністю.
 • Перший — це private company limited by shares: акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю, яку часто обирають невеликі приватні компанії. Назва в цьому випадку включає закінчення "Ltd" або "Limited". Відповідальність обмежена акціями: акціонери відповідають у межах суми, вкладеної у капітал підприємства.
 • Другий тип компанії — це private company limited by guarantee, який, як правило, віддають перевагу політичним партіям і благодійним організаціям. Відповідальність обмежена тут гарантіями членів (сумою, яку вони зобов'язуються внести до активів компанії у разі її ліквідації).
 • Третій тип – це public limited company. Це компанія відкритого типу, акції якої кожен бажаючий може придбати на фондовій біржі, і в цьому її головна відмінність від приватної компанії. Цю форму обирають більшість великих британських компаній, у назві яких є ініціали «PLC». Акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю може бути перереєстрована в організацію відкритого типу, яка є єдиною формою компанії, яка може торгувати своїми акціями на біржі цінних паперів.

Кінець "Китайського дива": тліють одразу кілька криз, що призведе що стрімкого падіння економіки


Китай входить до нової п'ятирічки у найгіршій формі за весь час китайського дива, завдяки якому менш ніж за пів століття бідна країна перетворилася на другу економіку світу та кинула виклик світовому лідеру - США.

У Китаї тліють одразу кілька криз, що загрожують стабільності комуністичного проєкту. Всі вони дозріли при Сі Цзіньпіні, який за 10 років біля керма партії консолідував владу і почав перебудову в розрахунку зміцнити вплив Китаю у світі й перетворити країну, що розвивається, на розвинену.

На цьому шляху виникли труднощі. 

ПРОБЛЕМА 1: Китай і його могутність створила США та ЄС своїм переливом капіталу. А Китай посварився із Заходом, тому економіка вдарила по гальмах. 

ПРОБЛЕМА 2: Ставка на залізну руку та централізоване планування привела Китай до вічного локдауна через ковід.

ПРОБЛЕМА 3: Комуністична команда Сі обтяжила себе токсичним союзником в особі путіна.
Китай підтримав Росію, засудивши подальше розширення НАТО, при цьому "жертвуючи" Україною та міжнародним правом.

ПРОБЛЕМА 4: Сі змінив закон під себе, як і путін
Однак голова Сі впевнений, що все йде за планом. Він сповнений рішучості впоратися із проблемами і не збирається звертати з наміченого шляху. Для цього 69-річний Сі залишається на чолі партії та країни на третій п'ятирічний термін, знехтувавши китайською традицією міняти керівників країни не рідше ніж раз на десятиліття та проводжати членів політбюро на пенсію не пізніше 68 років.

У неділю Сі відкрив багатоденний з'їзд компартії короткою двогодинною промовою (на минулому з'їзді вона була в півтора раза довшою). Він пообіцяв нічого не міняти. З промови постійного голови випливає, що п'ять основних напрямів Сі залишаться колишніми:
 • "Нульовий ковід": вічний локдаун для захисту життя та економіки.
 • Заявка на світове лідерство та головну альтернативу західній моделі розвитку.
 • Розвиток економіки та технологій - "головні пріоритети" поряд з безпекою країни.
 • Перерозподіл багатства серед китайців заради "загального процвітання".
 • "Возз'єднання" з Тайванем. "Без сумніву буде реалізоване", сказав Сі.
ПРОБЛЕМА 5: Грошей на це все у Китаю дедалі менше. 
Коли Сі прийшов до влади 10 років тому, Китай був найдинамічнішою країною планети. У 2010 році він обійшов Японію і став другою економікою світу, а за 12 років між світовою фінансовою кризою 2008 року і пандемією ковіду зумів подвоїти національне багатство, а в розрахунку на душу населення обійти росію та інші країни, що розвиваються.

Однак при Сі зростання сповільнилося до 6-8% на рік, а цього року комуністична партія поставила ще скромнішу мету - 5,5%. Економісти кажуть, що вийде не більше ніж 3,0-3,5%.

Чому закінчилася епоха швидкого зростання? І чи зможе Китай вийти із кризи курсом Сі Цзіньпіна?

Как примирить Россию, Украину и другие страны? - Жак Фреско

Жак Фреско и Проект Венера

Это решающий момент в истории человечества. Мы можем с вами увидеть радиоактивное пепелище, где раньше была человеческая цивилизация; сделать еще один виток, наступая на те же грабли, или же показать человечеству другой путь — путь без политики, бедности и войн. 

Привычный уклад уже нарушен, и уже намного легче выступить с альтернативными вариантами для всего международного сообщества, что сработали бы вне зависимости от политической, национальной или другой принадлежности. 

Нужно понять, что цели у каждого на этой планете одни и те же: жить в безопасности, достатке и реализовывать свой потенциал, исследовать новое и достигать новых высот.

Инструменты для реализации в наших же руках: достижения науки, техники, которые стоит направить на благо всего человечества. Необходимо создавать новые условия для лучше жизни всех людей, вместо войн и новых конфликтов. 

Українки "в Законі"

 Автор - Ольга Азарова

Ганна Ярославівна (1032-1089) – королева Франції, дружина Короля Франції Генріха I та дочка Київського Князя Ярослава Мудрого - прабабуся Королеви Великобританії Єлизавета II у 30-му поколінні та праматір французьких, а також англійських королів династії Тюдорів. Але це далеко не все.

Вчені-генетики довели, що Праукраїна – одна з найдавніших інтелектуальних цивілізацій на планеті, а вік давньоукраїнської (давньоскіфської, сколотської, давньорусинської) мови налічує понад 40 000 років.

Вчені-історики довели, що українки – наймогутніші жінки світу, які стали королівською кров’ю багатьох європейських та євразійських династій.

Царські нащадки Ярослава Мудрого надали велике коріння королівським династіям світу. Ярослав Мудрий та його друга дружина (з 1019) - Інгігерда (у хрещенні Ірина) - дочка короля Швеції Олафа Шетконунга стали прабатьками усіх потужних королівських династій Європи. Їхні діти роз'їхалися по всій Європі.

Сини:

 • Ілля (до 1018—?) — син Ярослава Мудрого від першої дружини, завезеної до Польщі. Гіпотетичний князь Новгорода.
 • Володимир (1020-1052) - князь новгородський.
 • Ізяслав (Дмитро) (1024-1078) - одружився з сестрою польського короля Казимира I - Гертруде.
 • Святослав (Микола) (1027-1076) - князь чернігівський, одружений був двічі: перший раз на Кілікії (або Цецилії), невідомого походження; вдруге на австрійській принцесі Оде, дочці графа Леопольда.
 • Всеволод (Андрій) (1030-1093) - одружився з грецькою царівною (імовірно донькою візантійського імператора Костянтина IX Мономаха), від шлюбу з якою народився князь Володимир Мономах.
 • В'ячеслав (1033-1057) - князь смоленський.
 • Ігор (1036-1060) - князь волинський.


Доньки:

 • Єлизавета (1025-?) - стала дружиною норвезького короля Харальда Сурового.
 • Анастасія - стала дружиною короля Угорщини Андраша I.
 • Ганна Київська (1032 або 1036 - між 1075 і 1089) – стала дружиною короля Франції Генріха I. У Франції вона стала відома як "дочка короля Русі Ганна".

Про те, що донька Великого князя Київського Ярослава Мудрого Ганна Ярославна була королевою Франції давно й широко відомо. Немалу роль популяризації знань про неї та її часу зіграли, зокрема, російський поэт-эмигрант П. Ладинський, автор історичного роману "Ганна Ярославівна - королева Франції" (1973 р.) і радянський кінорежисер І.Ф. Масленников, який зняв художній фільм "Ярославна, королева Франції" (1978). Написано про це й у шкільних підручниках з історії. Проте далі за констатацію цього факту справа, як правило, вже не йде.

НЕ БРАТЬЯ и НЕ СЁСТРЫ! Ученые доказали отсутствие родства между украинцами и русскими

Автор - Ольга Азарова

НЕ БРАТЬЯ и НЕ СЁСТРЫ!

Ученые доказали отсутствие родства между украинцами и русскими

Наука доказывает. Группа международных ученых и экспертов в области генетики провела в 2011-2017 годах в лабораториях Германии и Великобритании масштабное генетическое исследование ДНК жителей всей Украины. Результаты исследования свидетельствуют о значительных отличиях украинцев от русских.

Ученые-генетики доказали, что Праукраина – одна из древнейших интеллектуальных цивилизаций на планете, а возраст древнеукраинского (древнескифского, сколотского, древнерусинского) языка насчитывает более 40 000 лет, что достоверно доказывает, что московиты не братья украинцам и не могут ими быть ни в теории, ни на практике.

По результатам исследования ДНК-проб украинцев было выделено основное приоритетное направление исторического развития украинского этноса (нации).

Концентрация гаплогруппы хромосом, которую ученые идентифицируют, как унаследованную от ориев, обнаружена у 53% исследованных украинцев (этот ген есть и у других народов Европы, но его показатель низкий).

Президент Польши Бронислав Коморовский в интервью радио ТОК FM отметил: «Россия осуществила большую ошибку, учитывая собственные территориальные амбиции. Она вырыла траншею, наполненную кровью, ненавистью и несправедливостью. Украинцы не позволят россиянам называть себя братским народом».

Однако, как и до захвата Крыма, так и после в путинской риторике оставались главные тезисы о «единстве наших народов», что является примером манипуляции коллективным сознанием. Так, в октябре 2016 года во время инвестиционного форума «Россия зовет» президент Путин заявил: «Я много раз об этом говорил и хочу еще раз подчеркнуть: несмотря на всю трагедию, которую мы сейчас наблюдаем, особенно на юго-востоке, украинский народ всегда был и остается самым близким для нас, братским народом. Нас связывает общность этническая, духовная, религиозная, историческая…».

Это же каким нужно быть циником, чтобы заявлять такое и делать попытку снова лепить из украинских и русских «братские народы» после решения и ведения войны против Украины, что привело к аннексии Крыма, оккупации значительной местности Донбасса, почти 2 миллионов беженцев в 2014 году, почти 10 тысяч убийств мирных жителей, около 23 тысяч раненых?! В 2022 году уже почти 7 млн. беженцев и десятки тысяч убитых.

СОЦИОЛОГИЯ ГОВОРИТ

Считают ли украинцы и русские, что они «братские народы» и имеют «этническую общность»?

Путин готовил юбилей: "100 ЛЕТ СССР", а получил крах "РУССКОГО МИРА"

Автор - Ольга Азарова 

Статья дополнена 30 декабря 2022 года
Статья создана 04 апреля 2022 года
 

Административная карта СССР 1989 года.


 

РАСПАД СССР – ЗЕРКАЛО РАСПАДА РФ

Когда в лего не хватает даже одной детали, ее нечем заменить, и вся конструкция рушится…

Все эти территории огромного монстра РФ не их «исконные русские земли». Но это кусочки «геополитического конструктора лего», которые собирала РФ многие годы насильническими войнами и сегодня продолжает "пыжиться" чтобы слепить свой «русский мир». 

Захватить Украину сейчас и захватить Калининград, Курилы, Кавказ, Финляндию тогда - это был "средневековый разбой" - насильственный отбор территорий. Так родилась Россия всего 300 лет назад, так родился СССР ровно 100 лет назад и сразу начал свой распад.

Мы ещё раз с вами вспомним, что

 •  Курилы, Камчатка, Сахалин - исконно японские  
 •  Калининград - исконно германский  
 •  Кубань, Ставрополь - исконно украинские  
 •  Абхазия - исконно грузинская  
 •  Приднестровье - исконно молдавское  
 •  Карелия всегда была финской  
 •  Южная Сибирь – исконно китайская  
 •  Хабаровский край и Владивосток – тоже китайский  
 •  Амур и Забайкалье - это Маньчжурия  
 •  Чечня всегда была отдельной державой, с 19 века 60 лет воевала за свою независимость, а теперь при кадырове сдалась в "военное рабство" рф. Жаль, что некогда гордый и сильный кавказ оказался вялой аморальной игрушкой в руках путина. И т.д. по разным территориям….

В 1547 году ареал Московии начал расширятся, причем, НЕ касаясь территорий Киевской Руси. 

Дорога Московии в Европу была закрыта и поэтому она могла расширяться только на восток. Так, за несколько столетий Московия переросла в Россию и с помощью немецких денег - в СССР. Потом пружина выстрелила обратно.

В 2022 году - 100 ЛЕТ СССР

В 1922 году, на момент своего создания, Союз Советских Социалистических Республик, располагавшийся на бо́льшей части территории Российской империи, унаследовал многонациональную структуру и многоконфессиональное устройство её общества.

Как один из победителей во Второй мировой войне, по её итогам и на основании международных договоров Советский Союз получил право управления целым рядом территорий в Европе и Азии, включённых в его состав; получил доступ к морям и океанам; природным и человеческим ресурсам. После завершения Второй мировой войны в сфере влияния СССР находились страны так называемого социалистического лагеря. 

Вік і суть основних релігій світу. Чому християнство стало релігією № 1?!

Релігії світу - це розуміння того, як він існує.

Релігія — це організація інституцій, обрядів та ритуалів, яка з'явилася на впевненісті людей у існуванні якоїсь величезної, непізнаної, сильної, могутньої, мудрої та справедливої сили, яка придумала, створила цей світ і керує ним — від життя та смерті кожної людини до явищ природи та перебігу історії

Причини виникнення віри у бога

- Страх життя. З давніх-давен, перед лицем грізних сил природи і мінливістю долі відчував людина свою дещицю, беззахисність і ущербність. Віра давала йому надію на хоча б чиюсь допомогу у боротьбі за існування.

- Страх смерті. Людині в принципі доступне будь-яке звершення, вона вміє долати будь-які перешкоди, вирішувати будь-які завдання. Тільки смерть йому непідвладна. Життя, хоч би як важке воно було, хороше. Смерть страшна. Релігія дозволяла людині сподіватися на нескінченне існування душі чи тіла, не в цьому, так в іншому світі чи стані.

- Необхідність існування законів.
Закон - це рамки, в яких живе людина. Відсутність рамок чи вихід їх межі загрожують людству загибеллю. Але людина — істота недосконала, тому закони, придумані людиною, менш авторитетні для неї, ніж нібито закони божі. Якщо людські закони можна і навіть приємно порушувати, то божі настанови та заповіді — не можна.

Світові релігії
 • Буддизм
 • Iудаїзм (Юдаїзм)
 • Християнство
 • Іслам
 • Індуїзм
 • Сінтоїзм
 • ітд

Буддизм. Коротко
Понад 2,5 тисячі років. Індія.
Принц Сіддхартха Гуатама (VI століття до н.е.(наша ера)), який став Буддою — «просвітленим». «Тіпітака» («три кошики» пальмового листя, на якому спочатку записувалися одкровення Будди):

Вина-пітака - правила поведінки для буддійських ченців,
Сута-пітака - вислови та проповіді Будди,
Абідхамма-пітака — три трактати, що систематизують положення буддизму.
Народи Шрі-Ланки, М'янми (Бірми), Таїланду, В'єтнаму, Лаосу, Камбоджі, Кореї, Монголії, Китаю, Японії, Тибету, Бурятії, Калмикії, Туви.
Ідеологія: Людина може стати щасливою, тільки позбувшись усіх бажань
Центр: Лхаса (Тибет, Китай)
Знак: Колесо закону (Дхармачакра)

Юдаїзм. Коротко

Понад 3,5 тисяч років. Земля Ізраїлю (Близький Схід).
Мойсей, вождь єврейського народу, організатор Вихід євреїв з Єгипту (XVI-XII ст. до н.е.)
П'ятикнижжя Мойсеєво (Тора) - Буття (Берешит), Вихід (Шемот), Левіт (Вайікра), Числа (Бемідбар), Повторення Закону (Дварим);
Невіїм (Пророки) - 6 книг старших пророків, 15 книг молодших пророків;
Кетувім (Письма) — 13 книг
Ізраїль.
Не давай людині того, чого не бажаєш собі
Єрусалим.
Храмовий світильник (менора)

Християнство. Коротко

Близько 2 тисяч років. Земля Ізраїлю.
Ісус Христос - син божий, що спустився на землю заради того, щоб прийняти страждання для спокутування людей від первородного гріха, що воскрес після смерті і піднявся назад на небо (12-4 рр. до н. е. - 26-36 н. е.)
Біблія (Священне писання)
Старий Завіт (ТанаХ)
Новий Завіт – Євангелія; дії апостолів; 21 послання апостолів;
Гріх або служіння. Розплата або  Апокаліпсис, або Одкровення Іоанна Богослова
Народи Європи, Північної та Південної Америки, Австралії.
Світом править любов, милосердя і всепрощення.
Єрусалим.
Хрест, (на якому розіп'яли Ісуса Христа)
Три напрями:
 • Католицтво
 • Православ'я
 • Греко-католицтво

Іслам. Коротко
Близько 1,4 тисяч років. Аравійський півострів (на південному заході Азії)
Мухаммад ібн Абдаллах, посланник бога і пророк (бл. 570-632 р. н. е.)
Коран
Сунна посланника Аллаха — історії про вчинки та висловлювання Мухаммада
Народи Північної Африки, Індонезії, Близького та Середнього сходу, Пакистану, Бангладеш.
Поклоніння Аллаху, який вічний і єдино здатний оцінити поведінку людини для її визначення до раю.

Чи йдете ви в мечеть по п'ятницях, відвідуєте синагогу по суботах або моліться в церкві по неділях, релігія так чи інакше торкнулася вашого життя. Навіть якщо єдина річ, якою ви коли-небудь поклонялися – ваш улюблений диван, ваш світ був все одно сформований релігійними переконаннями та практиками інших людей.

Вірування людей впливають на все, від політичних поглядів та творів мистецтва до одягу, який вони носять та їжу, яку вони їдять. 

Релігійні переконання не раз сварили народи та надихали людей на насильство, вони також відігравали не останню роль у деяких наукових відкриттях.

Ні для кого не новина, що релігія дуже впливає на суспільство. Кожна цивілізація, від давніх майя до кельтів, мала свого роду релігійну практику. У своїх ранніх формах, релігія надавала суспільству систему поглядів та цінностей, відповідно до якої воно могло відтворювати та виховувати молодь. Крім того, це також допомагало пояснювати процеси та явища такого прекрасного і такого складного і часом страшного навколишнього світу.
А тепер про релігії докладніше....

Популярні публикації за 7 днів